Home

facebook    twitter    linkedin   

Topdogtrainingen Nederland


Mens & Hond Consultancy houdt zich bezig met opleidingen, cursussen, workshops, trainingen, coachings, re-integratietrajecten, teambuildingen, deskundigheidsbevorderingen, consultatie en gedragsadviezen rond de thema’s hondengedrag, mensengedrag en de interactie tussen mensen en honden en mensen onderling.

Wij gaan ervan uit dat de hond afstamt van de wolf. Al onze activiteiten liggen hieraan ten grondslag. Zowel waar het gaat om hondengedrag als ook waar het gaat om de interactie tussen mensen en honden, bestaat binnen onze benadering een relatie met wolvengedrag. Rust, expressieve lichaamstaal, zelfvertrouwen, samenwerking en intelligent leiding geven met compassie, komen als thematiek terug binnen alle onderdelen van ons aanbod. Ook waar het gaat om de interactie tussen mensen onderling, gebruiken wij sociale vaardigheden van wolven als stimulans.

Er zijn binnen onze organisatie meerdere opleiders, mensenhulpverleners en hondenhulpverleners werkzaam die zich vooral richten op het uitvoeren van hulpverleningen, het geven van adviezen en het begeleiden van hondeneigenaren in de thuissituatie. Het opleiden en coachen van mensen die van hondengedrag hun beroep willen maken en mensen die honden willen inzetten binnen de zorg, heeft vanaf 2006 steeds meer gewicht gekregen.

Onze hondenhulpverleners en opleiders zijn ook bevoegd mensenhulpverleners. Wij doen sociale vaardigheidstrainingen voor mensen met ernstige psychosociale problemen, re-integratietrajecten voor langdurig werkloze mensen en coachings en workshops voor managers. Onze training heet Topdog HondenSOVAtraining. Deze is vooral gericht op het verbeteren van zelfbeheersing of het vergroten van weerbaarheid. Bij managers gaat het om het verbeteren van leiderschapskwaliteiten. Bij langdurig werkloze mensen gaat het om het verbeteren van communicatieve vaardigheden, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Wij kunnen zowel individueel als in groepsverband werken met een hond. Topdog kan voor coachingsbureaus, opleidingsinstituten en gemeentes een onderdeel zijn van een totaal traject.

Wij leiden trainers op om bevoegd de Topdog HondenSOVAtrainingen te kunnen uitvoeren.
Dit kan zowel in-compagnie zijn maar ook wanneer er sprake is van inividuen en zzp-ers.

 

Wanneer u vragen heeft, of gewoon meer informatie zou willen ontvangen kunt u ons bellen of een mail sturen. Contactgegevens treft u aan op de website.

 

Wij willen u plezier toewensen bij het bezoeken van onze site.

Rob Mos en Jeroen Dale, Mens & Hond Consultancy.

 

                                          wolf