Home Advies

In Nederland leven zo’n 3 miljoen gezinshonden. Om aan een hond een fijne huisgenoot te hebben, is het van belang u te bezinnen op zaken als: Aanschaf, gedrag, opvoeding en gehoorzaamheidstraining. Wij kunnen u hierbij adviseren en begeleiden.

Wij doen dit als volgt: 

Persoonlijke benadering: 
Wij bezoeken u aan huis en passen ons aan naar uw specifieke wensen en mogelijkheden. Wij werken vraaggericht en op maat.

Flexibiliteit:
Wij gebruiken natuurlijke en hondvriendelijke begeleidingsmethodieken. Wij kiezen voor uw voorkeuren, uw mogelijkheden en de talenten van uw hond.

Mens & Hond:
Wij gaan ervan uit dat voor een optimale begeleiding, de meeste aandacht naar u dient uit te gaan.

Aanschaf:

baikal 3baikal 2
 
Welk ras past bij u, en weet u voldoende over dit ras? Hoe vindt u een goede fokker? Welke pup uit een nest past bij uw omstandigheden? Hoe herkent u een goede of een minder goede hond in een asiel?


Opvoeding: 
Wat vraagt de opvoeding van een pup, een jonge hond en een jong volwassen hond? Wat kunt u doen bij de heropvoeding van een volwassen hond? Hoe voorkom ik probleemgedrag?

Heropvoeding en gedragshulpverlening:
Iedere herplaatste hond van iedere leeftijd heeft een periode van heropvoeding nodig. Ook probleemgedrag vraagt heropvoeding en soms gedragshulpverlening. Wij bieden begeleiding en - waar nodig - hulpverlening.

Wanneer uw hond gedrag laat zien, waarover u ontevreden bent maar het lukt u niet dit gedrag om te buigen naar wenselijk gedrag, is het raadzaam deskundige hulp in te schakelen. Dit is zeker het geval wanneer er sprake is van agressie of risico's voor gezinsleden of andere mensen om uw hond heen.
Wanneer u ons inschakeld, leert u thuis, probleemgedrag van uw hond oplossen of beheersbaar maken. Wij kiezen ervoor dit te doen in de eigen omgeving, waar de hond dit gedrag laat zien, en u zich het meest veilig en prettig voelt.
Wanneer er sprake is van risico voor een van onze hulpverleners vragen wij u naar onze locatie te komen.
Voorts wanneer er sprake is van een lange reistijd/ grote reisafstand, vragen wij u naar onze locatie te komen.

In geval van restproblemen na een heropvoeding, kunnen wij in verschillende vormen gedragstherapie voor uw hond doen:
      1.Wij leren u de restproblemen oplossen. 
      2.Wij trainen uw hond voor u in de vorm van dagtraining. 

Onze prijzen prijzen voor hondenhulpverlening, gedragsadviezen en heropvoedingen: 

Gedragsconsult: € 95,50.        
           Bij een puppytest voor een nest rekenen wij per pup € 15,= extra. 
Tijdens het gedragsconsult observeren wij uw hond en houden wij een interview met u over het gedrag van uw hond en uw reactie hierop.        
De interactie tussen u en uw hond is veelal de basis van het probleemgedrag. Tevens testen wij de hond, wij kijken hoe uw hond reageert en hersteld wanneer hij schrikt of zich bedreigd voelt.
Wij bewaken hierin de grens van het welzijn van uw hond!!

Diagnostisch gesprek: € 49,=.
U ontvangt van ons een uitgebreid gedragsrapport over uw hond. Tevens ontvangt u een begeleidingsadvies, welke wij in het diagnostisch gesprek met u bespreken.          

Lesmateriaal: € 15,=.
Voorts ontvangt u een naslagmap met daarin alle informatie welke u nodig heeft om het gedrag van uw hond juist te kunnen interpreteren. U vindt in deze naslagmap belangrijke zaken over hoe u het gedrag van uw hond kunt ombuigen naar wenselijk gedrag, en hoe u dit op een hondse wijze duidelijk kunt maken aan uw hond. De naslagmap wordt aangevuld met een gedragsposter op A4 formaat met hierop een overzicht met de verschillende lichaamshoudingen welke uw hond kan laten zien, en welke betekenis dit kan hebben, in verschillende sociale situaties.

Evaluatie gesprek: € 49,=.
Wanneer de begeleiding wordt afgesloten, ontvangt u een evaluatieverslag, met daarin de ontwikkeling ten tijde van de begeleiding. Bent u tevreden? Ziet u gedragsverandering bij uw hond? Dit zijn onder andere onderwerpen die in het verslag vermeld worden.
Wij bespreken met u hoe het proces verlopen is en zetten voor u stapsgewijs in het verslag welke stappen u wellicht nog dient te nemen om ervoor te zorgen dat het gedrag van uw hond gewoontegedrag gaat worden.

Begeleiding bij u thuis per sessie van 1 1/2 á 2 uur: € 72,50.
Wanneer u na het diagnostisch gesprek besluit dat begeleiding in uw situatie wenselijk is, maken wij daar individuele afspraken over met u. Wij kunnen ons zeer ruim schikken naar uw agenda, wij werken onder andere ook 's avonds en op zaterdag.
Hoe deze begeleiding er uit gaat zien, is geheel afgestemt op u en uw hond. Wij werken samen met u aan het begeleidingsadvies welke u van ons hebt mogen ontvangen.
U leert het gedrag van uw hond op een juiste wijze te interpreteren, wat betekend het gedrag dat mijn hond laat zien, en hoe kan ik hiermee omgaan.

Dagtraining gedragstherapie per dag: € 150,=.
Wanneer er sprake is dat wij (deels) voor u gedrag bij uw hond wegtrainen, kunnen wij uw hond 's ochtend bij u ophalen, en 's middags weer bij u terug brengen. Wij nemen deze dag uw hond mee naar verschillende sociale situaties waarin wij met uw hond aan het werk gaan om sociaal en maatschappelijk wenselijk gedrag aan te leren.
Hiernaast is het noodzakelijk dat u in de vorm van begeleidingssessies, zelf dezelfde handelingen leert verrichten als hoe de medewerker van Mens & Hond Consultancy met uw hond aan het werk is geweest.

Wij rekenen € 0,40 reiskostenvergoeding per kilometer.
           
Bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% BTW en gelden voor 2017.


Om een afspraak te maken voor een gedragsconsult, of vragen over het gedrag van uw hond kunt u contact opnemen met
Jeroen Dale.
U kunt een mail sturen naar jeroen@mensenhond.nl  of bellen op nummer 06 23 89 73 78.
Mens & Hond Consultancy werkt in deze samen met een aantal verschillende gedragsadviseurs. Het kan zijn, dat na het lezen van uw mail, of het telefoongesprek ingeschat wordt dat uw situatie het best past bij één van onze samenwerkende gedragsadviseurs, wij uw gegevens doorsturen. Er wordt dan contact met u opgenomen door betreffende gedragsadviseur.