Home Opleidingen Cursussen

Gedragsadviezen:

Hoe moet ik het gedrag van mijn hond interpreteren? Wat kan ik doen om het gedrag van mijn hond te beïnvloeden? 

Zorg:

Wat verstaan wij precies onder 'zorg' en hoe 'zorgen' wij goed voor onze hond?
Te denken valt aan psychosociale zorg, fysieke zorg en mentale zorg. Vragen als: welk voer is een juiste keuze voor mijn hond? Wat heeft mijn hond nodig aan zorg en verzorging? Welke dierenarts past bij mij en mijn hond? 

Rangorde:

Hoe gedraag ik mij als leider in de dagelijkse omgang met mijn hond? 

Roedelorde:

Hoe laat ik mijn hond weten, of ik tevreden of ontevreden ben met zijn gedrag? Hoe time ik mijn aanwijzingen?

Dressuur:

Kennis en kunde betreffende drie verschillende trainingsmethodieken: Obedience, aandacht eisen en voermethodiek.

Topdog HondenSOVAtrainer:

Kennismaking in vijf dagdelen met een sociale vaardigheidstraining, met honden als co-trainers.