Home Opleidingen Prijslijst

PRIJZEN CURSUSSEN, WORKSHOPS, HULPVERLENINGSTRAJECTEN, 

OPLEIDINGEN EN COACHINGS 2017

 

              CURSUSSEN EN WORKSHOPS  

 

           Workshop Topdog HondenSOVAtraining van 2½ uur t/m 6 personen (kinderen en jongeren)

€    290,-

           Trainerscursus Topdog HondenSOVAtrainer 12- module (5 dagdelen aanvulling op de basisopleiding 12+)

€    575,-

           Trainerscursus Topdog HondenSOVAtrainer per persoon (5 dagdelen van 2½ uur)

€    575,-

           Privécursus op maat (5 bijeenkomsten van 2½ uur)

€   697,-

           Workshop Tophorse PaardenSOVAtraining van 2½ uur t/m 6 personen (kinderen en jongeren)

€   395,-

           Trainerscursus Tophorse per persoon van 5 dagdelen

€  1690,-

              VAARDIGHEIDSTRAININGEN 

 

           Training zelfbeheersing per persoon, met 10 contacten 

€  1375,-

           Training zelfbeheersing voor een groep t/m 4 personen, met 10 contacten 

€  2200,-

           Training zelfbeheersing voor een groep t/m 6 personen, met 10 contacten 

€  2475,-

           Training weerbaarheid per persoon, met 8 contacten

€  1100,-

           Training weerbaarheid voor een groep t/m 4 personen, met 8 contacten

€  1650,-

           Training weerbaarheid voor een groep t/m 6 personen, met 8 contacten

€  1925,-

             TOPDOGTRAININGEN 

 

           Topdog HondenSOVAtraining preventief individueel, 6 contacten 

€   825,-

           Topdog HondenSOVAtraining preventief voor een groep t/m 4 personen, 6 contacten 

€  1500,-

           Topdog HondenSOVAtraining educatief individueel, 12 contacten 

€  1650,-

           Topdog HondenSOVAtraining educatief voor een groep t/m 4 personen, 12 contacten 

€  3000,-

             TOPHORSETRAININGEN

 

           Tophorse PaardenSOVAtraining per persoon, 10 contacten 

€  2450,-

           Tophorse PaardenSOVAtraining voor een groep t/m 4 personen, 10 contacten 

€  3300,-

           Tophorse PaardenSOVAtraining voor een groep t/m 6 personen, 10 contacten

€  3850,-

              OPLEIDINGEN

 

              TOPDOG TRAINERSOPLEIDING

 

           Trainersopleiding Topdog in twee fases:

  1.          Basisopleiding van 20 dagdelen
  2.          Coachingstraject per bijeenkomst        

 

€  1790,-

€    135,-

           Consultatietraject per bijeenkomst

€    135,-

           Themagerichte bijscholingsbijeenkomsten 

       nnb

           Masterclass 20 dagdelen

€  1895,-

           Topdog supervisie per sessie (exclusief reiskosten) 

€    135,-

           Supervisie per sessie

€    135,-

           Intervisie zelf te organiseren, bij aanwezigheid van één van onze medewerkers  (exclusief reiskosten)

€    135,-

              TOPHORSE TRAINERSOPLEIDING

 

           Trainersopleiding Tophorse in twee fases:

  1.         Basisopleiding van 20 dagdelen
  2.         Coachingstraject per bijeenkomst

 

€ 4510,-

€   135,-

          Consultatietraject per bijeenkomst

€   135,-

              TOPDOG OPLEIDING VOOR CLIËNTEN

 

          Opleiding Topdog Hondengedragsadviseur (voor jongeren en jongvolwassenenals vervolg op een

          Topdogtraining) t.b.v. arbeidsmotivatie en opleidingsstimulering.          

          4 modules van 10 bijeenkomsten. Eventueel te volgen per module met daarna afsluiting:

                  1. Gedragsleer

                  2. Methodiek  hulpverlening

                  3. Communicatieleer

                  4. Honden trainen     

€ 2260,-

 

 

€   565,-

€   565,-

€   565,-

€   565,-

 

              COACHINGSTRAJECTEN (MANAGEMENT EN TEAMS IN PROFIT SECTOREN) 

 

           Workshop management of team (medewerkers) per dageel t/m 12 personen

€   560,-

           Coachingstraject Topdog individueel per sessie 

€   610,-

           Coachingstraject Topdog per team t/m 4 personen per sessie 

€   660,-

           Coachingstraject Topdog per team t/m 6 personen per sessie

€   810,-

           Coachingstraject Topdog per team met meer dan 6 personen per sessie

€ 1150,-

           Coachingstraject Tophorse individueel per sessie 

€   650,-

           Coachingstraject Tophorse per team t/m 4 personen per sessie

€   990,-

           Coachingstraject Tophorse per team t/m 6 personen per sessie 

€ 1100,-

           Coachingstraject Tophorse per team met meer dan 6 personen per sessie

€ 1100,-

           Coachingstrajecten Topdog en Tophorse Combi per persoon per sessie 

€   715,-

           Coachingstrajecten Topdog en Tophorse Combi per team t/m 4 personen per sessie 

€  1100,-

           Coachingstrajecten Topdog en Tophorse Combi per team t/m 6 personen per sessie 

€ 1375,-

           Coachingstrajecten Topdog en Tophorse Combi per team meer dan 6 pers. per sessie 

€ 1650,-

              GEDRAGSTESTEN

 

           Basiscertificering psychosociaal hulphond 

           € 165,- voor de test en € 100,- voor de Topdoglicentie voor een jaar      

€   265,-

          Basiscertificering voor meedere honden van dezelfde trainer per hond

€   165,-

           Jaarlijkse vervolgcertificering psychosociaal hulphond

           € 90,- voor de test en € 100,- voor de Topdoglicentie voor een jaar

€   190,-

          Jaarlijkse vervolgcertificering voor meerdere honden van dezelfde trainer per hond

€    90,-

              REISKOSTEN

 

           Reiskosten per kilometer (kilometers en reistijd)

€      0,40

 

 

   Mens & Hond Consultancy is geregistreerd bij het CRKBO.  Hierdoor kunnen wij onze opleidingen vrij van 21 % BTW 

   aanbieden. 

   Bij de overige activiteiten berekenen wij 21% BTW.