Home Topdog

Mens & Hond Consultancy is in 2006 begonnen met het opleiden van Topdog trainers. Inmiddels hebben meer dan 100 trainers in Nederland de basisopleiding met een positief gevolg afgelegd. 
Vanaf 2010 is Mens & Hond Consultancy gestart met het coachen van deze Topdog trainers, tijdens een volledige training t.b.v. een cliënt. Inmiddels hebben meer dan 30 trainers het coachingstraject met een positief gevolg afgesloten, zij zijn bevoegd namens Mens & Hond Consultancy de Topdog methodiek in te zetten, en de training te mogen geven.