Home Topdog hondenSOVAtrainingen

Topdog hondenSOVAtraining is een sociale vaardigheidstrainingen waarbij een hond wordt ingezet als co-trainer. De training is vooral geschikt voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met problemen op het gebied van zelfvertrouwen, zelfbeheersing en weerbaarheid.                                

hilarische momenten

Topdog hondenSOVAtraining is een meer uitgebreide uitgave van het Topdog model "hondenbegeleidingstraining" (winnaar van de landelijke methodiek - innovatieprijs 2007 in de geestelijke gezondheidszorg).


methodiek innovatieprijs 2007

De Topdog hondenSOVAtraining wordt uitgevoerd door een aantal trainers, die tevens Topdog hondenbegeleidingstraining uitvoeren, aangevuld met zeer ervaren jeugdhulpverleners en kynologen. Rob Mos, auteur van beide modules, heeft samen met Jeroen Dale de trainers opgeleid en gecoached. Voorts participeren Rob Mos en Jeroen Dale bij de uitvoering van de trainingen, leiden zij trainers op en dragen zij zorg voor innovatie. Rob Mos is programmabegeleider Topdog binnen Lindenhout, Jeroen Dale is programma coördinator.
Ook andere organisaties dan Lindenhout hebben trainers die gecertificeerd de training mogen uitvoeren. Binnen verschillende organisaties worden honden inmiddels bijvoorbeeld ingezet in klassen op Voortgezet Speciaal Onderwijs.

img_4775.jpg

aandacht door leiding geven

De honden die wij gebruiken zijn getest op veiligheid en betrouwbaarheid. Zij zijn vervolgens getraind om hun taak als psychosociaal hulphond naar behoren uit te voeren. Onze honden zijn allen net iets anders van karakter. Hierdoor kan een passende matching gemaakt worden tussen cliënt en hond. 

Wij beschikken over een 12+ en een 12- variant. De training is tevens, in een enigszins gemodificeerde vorm, in te zetten als managment - en persoonlijkheidstraining. Topdog hondenSOVAtraining wordt ook uitgevoerd als motivatie training, en ingezet als training om de cliënt te bewegen richting hulpverlening of dagbesteding. Mens & Hond Consultancy beschikt ook over de kennis om de Topdog methodiek in te zetten voor ouders, welke een opvoedkundige vraag hebben. Hier kan het doel zijn, ouders krachtiger maken waardoor zij binnen de opvoeding (weer) de rol van ouder/ opvoeder/ begeleider in kunnen nemen.

Waardevol is gebleken Topdog hondenSOVAtraining in te zetten als teambuilding onderdeel binnen pedagogische werkgebieden, u kunt hier denken aan een team pedagogisch medewerkers binnen residentiële instelliningen. 

Bij de trainingen die we tot nu toe uitgevoerd hebben, zien wij verbluffende resultaten. De training is wezenlijk effectiever dan vergelijkbare trainingsmodellen, zonder hond. 
oefenen zonder hond