Home Ondersteuning voor professionals

Topdog is een training die zeer goed in te zetten is als ondersteuning in de opvoeding binnen uw professionele setting.

Groepsprocessen, hiërarchische aspecten en groepsdynamica spelen altijd een rol in de groep. Dit kan voor de nodige onrust zorgen. Wanneer u onze methode gebruikt komt er rust, duidelijkheid en een heldere groepshiërarchie binnen de bij u geplaatste jongeren. Vanuit de rust die ontstaat kunt u vanuit de basis verder met de opvoeding/ begeleiding.

Deze variant is in te zetten in settings als een pleeggezin, een gezinshuis, een woon/ leefgroep, een crisisopvang, etc.

Wij maken voor u deze training op maat, toegericht op u en de groep kinderen. Wanneer u hierover meer informatie zou willen ontvangen kunt u contact opnemen met ons.

Mens & Hond is in 2010 begonnen met deze variant op Topdog hondenSOVAtraining. Meer rust in uw residentiële setting, kinderen die elkaar beter begrijpen en elkaar de plek ik de groep gunnen waardoor concurrentie weg valt.